Słodkie życie- prelekcja dla rodziców

Zgodnie z wytycznymi zaproszono rodziców na zebranie klasowe, podczas którego przeprowadzono prelekcję na temat „Słodkie życie”. W spotkaniu wzięły udział: Pani Dyrektor i Pielęgniarka Szkolna. Prelekcja połączona z prezentacją multimedialną wzbogacona była o tematy:

– propagowanie aktywności fizycznej

– rozpowszechnienie aktywnego stylu życia

-rozwijanie sportowych zainteresowań uczniów

-motywowanie oraz wspieranie dzieci w dbałości o zdrowie, w zapobieganiu chorobom

Pielęgniarka Szkolna poruszyła  problem próchnicy zębów (w szkole jest fluoryzacja zębów) i problem wad postawy dzieci w klasach młodszych. Zwróciła też uwagę na szkodliwy wpływ  biernego palenie dzieci- zadbaj o swoje płuca. Podsumowując wychowawczyni podkreśliła, że zadaniem programu” Zdrowo jem, więcej wiem” jest nauczanie naszych uczniów zdrowego odżywiania się i zdrowego stylu życia. Wspomniała też o otyłości dzieci w wieku szkolnym. Na koniec rodzice otrzymali ulotki „Słodkie życie”. Zostali też zapoznani z dokonaniami dzieci, zdjęciami i pracami w trakcie realizacji projektu.