„Ruch to zdrowie”- etap zima cz.2

Celem tego zadania było uświadomienie dzieciom wpływu aktywności fizycznej i ruchowej na ich zdrowie. Mekintoszki3! to grupa bardzo aktywna ruchowo, lubią tańczyć, śpiewać, grać w piłkę, zatem to zadanie sprawiło im wiele radości. Lekcja przeprowadzona została zgodnie z zaproponowanym w projekcie scenariuszem. W kręgu rozmawialiśmy o aktywności fizycznej, o dyscyplinach sportowych. Zabawa „Zgadnij, jaki to sport” jest bliska dzieciom. Polegała ona na ruchowym przedstawieniu przez chętnego uczestnika wybranych dyscyplin sportowych- pozostali uczniowie mieli za zadanie odgadnąć jaki to sport. Mekintoszki3! najbardziej lubią saneczkarstwo  (często zjeżdżamy ze szkolnej górki) i narciarstwo. Wiele radości dało utworzone hasło „Sport to zdrowie” w zabawie „Pobiegnij i policz”, w której dzieci zostały podzielone na dwa zespoły. Celem był bieg do mety i rozwiązanie zadania matematycznego wypisanego na karteczkach. Wartości wyników zostały ułożone w kolejności rosnącej. Po odwróceniu karteczek prawidłowo powinniśmy otrzymać hasło „Sport to zdrowie”. Do ciekawych należała też zabawa „Rób, to samo co ja” w której dzieci dobrane w pary naśladowały wzajemnie pokazywane przez siebie dyscypliny sportowe . Podsumowując zajęcia uczniowie wypełnili karty pracy ucznia pt.: „Ruch to zdrowie”. Dodatkowym zajęciem była także  praca z kartami „Bezpieczne zabawy”, w których zadaniem ucznia było ułożenie rysunków w odpowiedniej kolejności, pokolorowanie ich i opowiedzenie adekwatnej do ilustracji historyjki. Nauczyciel zwrócił uwagę na to jakie miejsca są niebezpieczne do zabaw zimowych.