6. Promocja podjętych działań w szkole

Wstęp

Promocja zdrowia w Szkole Podstawowej w Sycynie była i jest jednym z priorytetowych zadań, które są realizowane zgodnie z projektem „Zdrowo jem, więcej wiem”. Głównym celem tego projektu jest uświadomienie dzieciom wpływu odżywiania na kondycję zdrowotną, zachęta do zmiany stylu życia poprzez zdrowe odżywianie, a także zdrowy styl życia jako troska o własne zdrowie. Realizujemy więc szereg przedsięwzięć propagujących zdrowy styl życia oraz podnoszących wiedzę i świadomość całej naszej społeczności. Wszystkie przewidziane zadania zostały uwzględnione w planie pracy szkoły, planach wychowawczych klas oraz planach dydaktycznych nauczycieli. Zgodnie z projektem w bieżącym roku szkolnym naszym priorytetem było prawidłowe odżywianie oraz aktywny tryb życia. W tym celu podjęliśmy szereg nowych działań.

  1. I) ZDROWE ODŻYWIANIE

-Prezentacja multimedialna „Zdrowe odżywianie- zdrowe dzieci” realizowana w klasach 0 – III w kilku etapach. Etap I obejmował zajęcia edukacyjno – informacyjne, w tym kilka prezentacji połączonych z zabawami. Etap II- konkursy plastyczne dla dzieci klas 0 – III. Każdy z uczestników otrzymał drobny upominek. Realizatorem projektu była wychowawczyni klasy III – Elżbieta Marek.

– Uczestnictwo w programach: „Owoce  i warzywa w szkole” oraz „Szklanka mleka”.

– Spektakl profilaktyczny- 11.10.2017r dla klas 0-III pt.: „Tomcio Łakomczuszek w krainie czekoladowych serduszek” przedstawiony przez aktorów Teatru Animacji „Magik” z Białegostoku .W spektaklu aktorzy zachęcali uczniów do spożywania warzyw i owoców w codziennej diecie i ograniczanie słodyczy.

– promowanie zdrowego stylu życia na stronie szkoły, gablotkach szkolnych oraz stołówce

– prezentacja multimedialna dla rodziców pt.: „Zdrowe odżywianie, zdrowe dzieci”

– specjalne ulotki informacyjny dla rodziców z projektu „Zdrowo jem, więcej wiem”.

-pogadanki w ramach zebrań z rodzicami- zasady odżywiania dzieci

  1. II) AKTYWNY TRYB ŻYCIA

– organizowanie gier i zabaw ruchowych i muzycznych dla klas 0-III w budynku szkoły

– aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu(plac zabaw, zabytkowy park przy PSP w Sycynie, siłownia, boisko)

– organizowanie wycieczek szkolnych.

-promowanie aktywnego trybu życia w gablotkach szkoły