4. Lekcja: Plakat Dbam o zdrowie

Wstęp

Zdrowie można  bardzo szybko stracić, więc należy o nie dbać za wszelką cenę. Przestrzegać  odpowiedniej diety by nie być otyłym, a tym samym uniknąć wielu chorób cywilizacyjnych, dodatkowo należy dbać o sprawność fizyczną. Natomiast nie należy odwlekać decyzji o zdrowym trybie życia, lecz wpajać go od najmłodszych lat.

Zgodnie z zamierzeniami projektu pt.: Zdrowo jem, więcej wiem” Mekintoszki 3! W grupach 3-4 osobowych, lub indywidualnie przygotowały plakaty konkursowe  pt.: „Dbam o zdrowie – dobrze się odżywiam i jestem aktywny”. Dzieci w swoich pracach dosadnie ukazały wpływ odżywiania i aktywności fizycznej na stan zdrowia. Powstały 4 plakaty z których jeden w demokratycznych wyborach przeprowadzonych w klasie otrzymał miano zwycięscy. Był to plakat Wiktora Misztaka, Jakuba Domagały oraz Wojciecha Piskorka, którzy przedstawili dwa skrajne typy sylwetek człowieka uzależnione od produktów jakie są spożywane oraz od stopnia prowadzenia aktywności fizycznej. Zdaniem większości dzieci zwycięski plakat najlepiej odzwierciedlał hasło konkursowe. Wszystkie plakaty zostały wywieszone w gablotce szkolnej, natomiast w ramach nagrody plakat zwycięski zostanie tam do końca roku szkolnego.