Zawody gminne w piłce nożnej chłopców klas VII-VIII

Pierwsze zawody w roku szkolnym 2022/23 odbyły się z piłki nożnej chłopców na miejskim Orliku w Zwoleniu dnia 27.09.2022 roku. Organizatorem zawodów był pan Krzysztof Oczkowski nuczyciel z PSP w Zwoleniu, natomiast nagrody i transport zapewnił pan Marek Oczkowski przedstawiciel Gminy Zwoleń. W zawodach uczestniczyły szkoły podstawowe ze Zwolenia, Baryczy, Sycyny i Paciorkowej Woli. Zwycięzcą zawodów okazała się drużyna ze Zwolenia natomiast drugi miejsce zajęli nasi chłopcy pod opieką pana Marcina Stępnia nauczyciela wychowania fizycznego w PSP w Sycynie.