Turniej Mikołajkowy w piłce halowej.

W ostatnim dniu listopada odbył się Turniej Mikołajkowy w PSP w Zwoleniu. Do turnieju przystąpiło cztery szkoły podstawowe z Gminy Zwoleń. W zawodach  uczestniczyli uczniowie klas IV-V. Nasza szkoła wystawiła dwie drużyn, ostatecznie zajęliśmy III i V miejsce a do dalszych rozgrywek awansowały dwie drużyny z pierwszego miejsca PSP Zwoleń i z drugiego miejsca PSP Paciorkowa Wola. Za organizację odpowiedzialny był pan Krzysztof Stypiński nauczyciel z PSP w Zwoleniu natomiast nagrody i transport zapewnił Gmina Zwoleń. Opiekunem naszych drużyn był pan Marcin Stępień nauczyciel wychowania fizycznego.