Współpraca szkoły z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

Praca szkoły opiera się na współpracy z wieloma instytucjami,
między innymi  z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Jest to ważna współpraca, ponieważ dzięki specjalistycznej wiedzy pracowników PPP  uczniowie,
rodzice, nauczyciele otrzymują wsparcie i pomoc.
W dniu 20.10.2021 r. uczniowie kl. VII spotkali się z pracownikami PPP.

Tematem spotkania były: ,,Zajęcia integrujące grupę klasową – budowanie na nowo relacji interpersonalnych”. Serdecznie dziękujemy prowadzącym. Zaplanowano też prelekcję na spotkanie z rodzicami ,, Jak wspierać (nastolatki) przeżywające trudności w związku z doświadczeniem sytuacji pandemii.