Światowy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

5 maja to Światowy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Oni niepełnosprawni intelektualnie mają pełne prawo do godnego życia

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną to święto obchodzone co roku

5 maja, zapoczątkowane we Francji w latach 90-tych XX wieku. W Polsce Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną został ustanowiony w 1999 r. przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

5 maj