Pedagog Szkolny

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Opublikowano dnia: 15 listopad 2019r.

16 listopada na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO. Po tym wydarzeniu kraje członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji. Promocja tolerancji i poszanowania ma istotne znaczenie w tworzeniu atmosfery sprzyjającej akceptowaniu odmienności kulturowej. „Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa […]

Ogólnopolski dzień tornistra

Opublikowano dnia: 2 październik 2018r.

1 października w naszej szkole obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Tornistra. Pani dyrektor z pomocą pedagoga szkolnego przeprowadziła ważenie plecaków. Według Głównego Inspektora Sanitarnego ciężar plecaka nie może być większy niż 10% wagi dziecka. Niektóre plecaki naszych uczniów okazały się nieco cięższe niż być powinny. Pani dyrektor przypomniała dzieciom o zostawianiu podręczników oraz innych przyborów w szafkach […]

Spotkanie z pedagogiem

Opublikowano dnia: 27 wrzesień 2018r.

26 września odbyło się spotkanie integracyjne pedagoga szkolnego z dziećmi z oddziału przedszkolnego. Pani pedagog Aneta Spytek razem z wychowawczynią panią Elżbietą Marek opowiedziały dzieciom o pracy pedagoga szkolnego, czym się zajmuje, z jakimi problemami mogą przychodzić, by otrzymać wsparcie. Dzieci z kolei pochwaliły się, czego nauczyły się przez pierwszy miesiąc pobytu w szkole. Zaprezentowały […]

Prawa i obowiązki ucznia

Opublikowano dnia: 9 marzec 2018r.

Prawa i obowiązki

Światowy Dzień Walki z AIDS

Opublikowano dnia: 29 listopad 2017r.

Corocznie 1 grudnia  poświęcony jest edukacji społeczeństwa w zakresie zapobiegania zakażeniom wirusem HIV, AIDS oraz tolerancji wobec osób żyjących z wirusem HIV i chorych na AIDS. Został ustanowiony przez ONZ w 1988 roku. Ważnym elementem Światowego Dnia Walki z AIDS jest szerzenie wiedzy o profilaktyce choroby. Światowy Dzień AIDS ma informować i edukować, a także manifestować […]

Drogi Uczniu!

Opublikowano dnia: 14 październik 2017r.

- Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny – Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem – Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej – Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać – Chciałbyś z kimś porozmawiać – Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób (wolontariat) – Masz ciekawe pomysły, którymi […]

Rola pedagoga

Opublikowano dnia: 11 październik 2017r.

Pedagog to nie strażnik ani policjant, którego należy się obawiać. To osoba życzliwa uczniom i rodzicom, przyjaciel i rzecznik ich praw, do którego można zwracać się o pomoc, wsparcie, a czasem po gotowe rozwiązania trudnych problemów okresu dorastania. Rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów i analizuje niepowodzenia. Wspiera uczniów w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych i osobistych. Organizuje pomoc […]

Zadania pedagoga szkolnego

Opublikowano dnia: 10 październik 2017r.

Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki; Diagnozowanie […]

Godziny pracy pedagoga szkolnego

Opublikowano dnia: 10 wrzesień 2017r.

  DZIEŃ TYGODNIA                                             GODZINY PRACY             SYCYNA                     SYDÓŁ PONIEDZIAŁEK                           10.00-13.00 – WTOREK –                8.00 – 14.45 ŚRODA                   8.00-11.00 – CZWARTEK –                        8.00-14.45 PIĄTEK –                       8.00-14.30

Page 1 Page 2 Page 3