Ogólnopolski dzień tornistra

1 października w naszej szkole obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Tornistra. Pani dyrektor z pomocą pedagoga szkolnego przeprowadziła ważenie plecaków. Według Głównego Inspektora Sanitarnego ciężar plecaka nie może być większy niż 10% wagi dziecka. Niektóre plecaki naszych uczniów okazały się nieco cięższe niż być powinny.

Pani dyrektor przypomniała dzieciom o zostawianiu podręczników oraz innych przyborów w szafkach szkolnych.