Kontakt

Publiczna Szkoła Podstawowa  im. Jana Kochanowskiego w Sycynie

lokalizacja I klasy 0-III:

Sycyna  Kolonia 125
26-700 Zwoleń
tel. 48 677 60 76

lokalizacja II klasy IV-VIII:

Sydół 64
26-700 Zwoleń
tel.  48 676 31 80

e-mail: pspsycyna@wp.pl

p.o. Dyrektor szkoły: Anna Makuch

Główna księgowa: Ewa Laskowska

Szkoła jest publiczną jednostką budżetową wchodzącą w skład administracji samorządowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Zwoleń. Rolę organu sprawującego nadzór pedagogiczny pełni Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu.