Zespół taneczny „ISKIERKI”

Dziecięcy zespół taneczny ,,Iskierki” działa w PSP w Sycynie od 2004 roku.

Został założony i jest prowadzony przez nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej Halinę Libiszewską. Iskierki prezentują w swoim programie tańce narodowe, regionalne, towarzyskie i dyskotekowe. Pasja tańca wyrażona jest przez młodych artystów na licznych uroczystościach szkolnych, regionalnych – Dni Sycyny, w powiatowych przeglądach twórczości dziecięcej: ,,Dzieci – Dzieciom”, w ,,Festiwalu piosenki Turystyczno – Ekologicznej”.

Biorąc udział w konkursach zazwyczaj zespół zajmuje czołowe miejsce. Zakwalifikował się również do udziału w konkursie tanecznym – ,,Przegląd Swobodnych Inicjatyw” w Warszawie, gdzie wystąpił na scenie Domu Kultury Działdowska w dzielnicy Wola. Występ dostarczył tancerzom pozytywnych wrażeń i emocji. Uświadomił, że nie są gorsze od swoich rówieśników z innych miast. Dzięki temu poczuły się dowartościowane. Wykazują inicjatywę i pomysłowość w pracy. Chętnie, twórczo, kreatywnie i z uśmiechem biorą udział w artystycznym życiu szkoły.