WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW – referat: Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

„Jak wspierać dzieci/nastolatki przeżywające trudności w związku z doświadczeniem sytuacji pandemii (powrót do nauki stacjonarnej)”

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW