Żywa lekcja historii

„Jest tylko jedna rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenną. Tą rzeczą jest honor.”

Minister spraw zagranicznych  Józef Beck

5 maja 1939

7 marca w naszej szkole odbył się pokaz historyczny w wykonaniu Grupy Artystycznej „Rekonstrukto” na temat: „Wrzesień 39” czyli rzecz o tym, jak wybuchła II wojna  światowa, a zniknęła II Rzeczpospolita. W programie poświęconym zbliżającej się 80. rocznicy wybuchu wojny wzięli udział uczniowie kl. IV – VIII oraz III G.

Uczniowie poznali:

– sytuację międzynarodową II Rzeczypospolitej w przede dniu wojny;

– etos żołnierza i ułana funkcjonujący w społeczeństwie polskim;

– wojskowy mundur szeregowca i podoficera wz 36;

– ekwipunek i wyposażenie używane podczas kampanii wrześniowej;

– bezpieczne repliki broni: ckm, rkm, pepesza, pancerfaust, bagnet, granaty.

Artyści zaprosili uczniów do udziału w rekonstrukcji, przeprowadzając z nimi musztrę i wyposażając w sprzęt bojowy. Podczas zajęć zaprezentowano technikę wojskową, łączność i zaopatrzenie, które są nieodzownym elementem sprawnie zorganizowanej jednostki wojskowej.

Dzięki tej żywej lekcji historii naszej szkolnej społeczności zostały przybliżone losy państwa, narodu i żołnierza polskiego u kresu II Rzeczypospolitej.