Zakończenie roku szkolnego 2022/23

Uroczystość rozpoczęła się od zaśpiewania przez zgromadzonych hymnu państwowego -Mazurka Dąbrowskiego.  Następnie Pani Dyrektor Anna Makuch – powitała zebranych gości i społeczność szkolną.  W swoim przemówieniu dziękowała za współpracę nauczycielom, rodzicom, pracownikom administracyjnym oraz obsługi. Podziękowała za pracę osobom odchodzącym na emeryturę. W dalszej części głos zabrał Burmistrz Zwolenia – Pan Arkadiusz Sulima. Zaszczytne uznanie za najwyższą średnią w szkole z rąk Burmistrza otrzymała uczennica klasy szóstej Małgorzata Sałbut.

Następnie głos zabrał Pan Płachta z KP Straży Pożarnej w Zwoleniu dziękując uczennicy klasy szóstej Nikoli Babuli za udział w konkursie plastycznym i wręczając jej nagrodę.

Na zakończenie uroczystości pożegnaliśmy klasę VIII.  Zostały też wręczone nagrody książkowe oraz świadectwa  dla uczniów kl. I – VIII wyróżniających się w nauce.