Zagrożenia na wsi – spotkanie z pracownikami KRUS i PIP.

W dniu 17 marca 2023 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Sycynie odbyło się szkolenie dotyczące zagrożeń, z którymi mogą spotkać się ludzie na wsi.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez pana Pawła Kaczorowskiego z Państwowej Inspekcji Pracy. W spotkaniu uczestniczyła także pani Bogumiła Mularska z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Zwoleniu. Uczniowie klas 0-III obejrzeli film „Rodzina Porażków” przedstawiający życie rodziny na wsi i zagrożeń z którymi muszą się zmierzyć.

Następnie prowadzący omówił z uczniami wszystkie te zagrożenia oraz odpowiedział na pytania.
Kolejnym etapem spotkania było zachęcenie dzieci do udziału w konkursie organizowanym wspólnie z KRUS pt.: „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”. Konkurs składa się z części: regionalnej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Prace należy złożyć do 30 marca 2023r. W KRUS-ie w Zwoleniu.

Regulamin i karta zgłoszenia dostępna w szkole w Sycynie.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!