Wizyta w Muzeum Regionalnym w Zwoleniu

W grudniu klasa szósta i siódma wraz z panią Iloną Molendowską oraz panią Joanną Leśniewską wybrała się do Muzeum Regionalnego w Zwoleniu, aby pogłębić wiedzę dotyczącą życia i twórczości Jana Kochanowskiego oraz zaobserwować typowe cechy epoki renesansu.

Naszą przewodniczką była pani Katarzyna Madejska – dyrektor Muzeum, która w interesujący sposób przedstawiła historię rodu Kochanowskich ukazaną na drzewie genealogicznym widniejącym na jednej ze ścian galerii. Podczas wizyty obejrzeliśmy wystawę przedstawiającą różne (często zaskakujące) wizerunki Mistrza Jana oraz podziwialiśmy zbiory historyczne przekazane przez Fundację Rodziny Kochanowskich. Na zakończenie przeszliśmy do kościoła parafialnego, gdzie udaliśmy się do krypty, aby zobaczyć marmurowy sarkofag ze szczątkami rodziny poety.

To spotkanie na pewno wpłynie na trwałość zdobytej wiedzy oraz pogłębi wiadomości dotyczące edukacji regionalnej.