Wielkanocna wycinanka

Na przełomie lutego i marca został ogłoszony konkurs na temat „Wielkanocna wycinanka” pod patronatem Burmistrz Zwolenia Bogusławy Jaworskiej. 18 marca 2016 roku nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. Na konkurs wpłynęło 120 prac plastycznych z 14 Publicznych Szkół Podstawowych powiatu. Konkurs miał na celu: rozbudzenie wyobraźni dziecięcej, doskonalenie umiejętności plastycznych, kształtowanie dokładności i cierpliwości w wykonaniu zadania, kształtowanie poczucia estetyki oraz zapoznanie dzieci z tematyką Świąt Wielkanocnych.

23 marca 2016 roku zwycięzcom zostały wręczone nagrody. Z naszej placówki I miejsce w II kategorii wiekowej (klasy II –III) otrzymał WOJCIECH SUCHECKI, a III kategorii wiekowej (klas IV-VI) uczeń klasy piątej ADAM KWAŚNIK otrzymał wyróżnienie.