Szkolne zmagania z polską ortografią – 11 lutego 2018 r.

11 lutego 2018 r. o godzinie 10:00 zainteresowani uczniowie przystąpili do rywalizacji w ramach Szkolnego Konkursu Ortograficznego, który został przeprowadzony zgodnie z regulaminem w III kategoriach wiekowych. Łącznie do rywalizacji przystąpiło 26 uczniów.

Współzawodnictwo służyło promowaniu umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych języka polskiego, doskonaleniu poprawności pisowni ortograficznej, gramatycznej i interpunkcyjnej oraz kształceniu umiejętności ortograficznej samokontroli.

Teksty dyktand pełne „pułapek” ortograficznych dostosowane były do wieku i umiejętności piszących. Motyw przewodni tegorocznych zmagań związany był z zachowaniem bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych i tęsknotą za nadchodzącą wiosną.

Niestety nikomu nie udało się napisać dyktanda idealnie. Komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych:

 Kat. I – kl. II i III

miejsce I – Maja Cholewa kl. III

miejsce II – Jakub Domagała kl. III

miejsce III – Kacper Pastuszko kl. III

Kat. II – kl. IV – VI

miejsce I – Bartosz Bednarczyk kl. VI

miejsce II – Gabriela Bednarczyk kl. VI

miejsce III – Julia Cholewa kl. VI

Kat. III – kl. VII oraz II i III gimnazjum

miejsce I – Bartłomiej Suwała kl. III gim.

miejsce II – Wiktoria Stępień kl. III gim.

miejsce III – Magdalena Mikos kl. VII

Laureaci otrzymali nagrody książkowe rozwijające kompetencje polonistyczne oraz celującą ocenę z przedmiotu. Pozostali uczestnicy osłodzili gorycz porażki słodkim batonikiem. Upominki wręczone zostały przez organizatorów: dyrektora szkoły oraz nauczycielki języka polskiego i nauczania początkowego oraz honorowego gościa Krzysztofa Gregorczyka, który tego dnia był w szkole na indywidualnych spotkaniach z uczniami najstarszych klas.