Święto Niepodległości – Sydół

Warto się dzisiaj zasłuchać
w wiatru granie,
bieg historii,
pokoleń przemijanie

W przeddzień 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w naszej szkole odbywa się uroczysta akademia. W piątek – 10 listopada 2023 r. – uczniowie klasy V, przy akompaniamencie śpiewaczym uczniów z pozostałych klas, zaprezentowali program patriotyczny, w którym przypomniana została historia naszego kraju i rodaków pozbawionych przez zaborców na 123 lata własnego państwa.

Spotkanie rozpoczęło się o 11.15 wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego w ramach ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”. Pieśni i całej uroczystości towarzyszył sztandar szkoły.

Czas zaborów to wielka próba patriotyzmu ówczesnych Polaków, których wolności były systematycznie ograniczane celem wynaradawiania. Nasi rodacy nie ulegli represjom i nie zapomnieli o ojczyźnie. Podejmowali różne formy walki z zaborcami – powstania narodowe, twórczość literacka, dyplomacja, organizacje niepodległościowe, działalność emisariuszy.

Droga do wolności okupiona została życiem i krwią tysięcy Polaków, o czym nam współczesnym nie wolno zapomnieć. Nasza szkolna akademia z montażem słowno – muzycznym, patriotycznymi pieśniami, obrazami z tamtych lat uczciliśmy pamięć i oddaliśmy hołd tym, którzy walczyli o nasze państwo, tradycje, religię, tożsamość narodową, o życie dla nas w wolnej niepodległej Polsce.

Program artystyczny nawiązywał do historii naszej „małej ojczyzny” i jej mieszkańców, którzy brali udział w powstaniach narodowych, pracy organicznej, w odradzaniu niepodległej Rzeczypospolitej.

Uroczystość przygotowała p. B. Wiaderek przy współpracy p. B. Wieczerzyńskiej.

W sobotę 11 listopada sztandar szkoły wraz z opiekunami i delegacja nauczycieli wzięli udział w lokalnych obchodach Narodowego Dnia Niepodległości w Zwoleniu, uczestnicząc w mszy świętej za Ojczyznę, składając kwiaty pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza.