Stop Cyberprzemocy!!!!

DBI 2019 obchodzony był w tym roku 5 lutego 2019 r. pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. Edycja Dnia Bezpiecznego Internetu zachęca wszystkich do aktywnego uczestnictwa w współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online . Podczas  DBI organizatorzy  podkreślają istotę współpracy pomiędzy różnymi sektorami przy wspieraniu pozytywnych zmian w sieci. Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.

Nie chcemy, aby Cyberprzemoc (agresja elektroniczna) – stosowana była poprzez: prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem Internetu i narzędzi typu elektronicznego takich jak: SMS, e-mail, witryny internetowe, fora dyskusyjne w internecie, portale społecznościowe i inne. Uczniowie klasy VIII przygotowali apel na temat zapobiegania zjawisku cyberprzemocy w sieci.

Został również rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt.”Stop cyberprzemocy”. Konkurs miał na celu wdrażanie młodych Internautów do rozsądnego i odpowiedzialnego korzystania z sieci, propagowanie zachowań pozytywnych oraz kształtowanie wyobraźni plastycznejprzy realizacji tematu konkursu.

Konkurs podzielony był na trzy kategorie wiekowe:

klasy I-III –  nagrody otrzymali:

I miejsce- Małgorzata Sałbut

II miejsce Julia Krekora

III miejsce – Dawid Gorzkiewicz i Piotr Pawelec

klasy IV-VI –  nagrody otrzymali:

I miejsce Kacper Pawelec

wyróżnienie: Julia Bednarczyk, Natalia Bednarczyk

klasy VII-IIIG –  nagrody otrzymali:

I miejsce – Natalia Węzicka

II miejsce Bartosz Bednarczyk i Gabriela Bednarczyk

Pozostali uczniowie – (16) biorący udział w konkursie otrzymali nagrody pocieszenia.