Sprawdzian szóstoklasisty

Dnia 05 kwietnia 2016 roku uczniowie klasy szóstej przystąpili do sprawdzianu szóstoklasisty. Był to 15 sprawdzian w latach 2002-2016.

Sprawdzian składał się z dwóch części. Pierwsza z nich sprawdzała wiadomości i umiejętności z języka polskiego i matematyki – zawierał 27 zadań (13 język polski i 14 matematyka). Obok zadań zamkniętych, w tej grupie były też zadania otwarte. Zadania z języka polskiego odnosiły się do cytowanego w arkuszu tekstu na temat ziaren kakaowca, wyrobu kakao w proszku i czekolady napisanego na podstawie fragmentu książki Jana Rurańskiego pt. „Dlaczego zebra jest w paski, czyli odpowiedzi na głupie pytania”.
Zadania zamknięte odnosiły się również do cytowanego w arkuszu wiersza Leopolda Staffa pt. „Jarzębina”. Szóstoklasiści musieli też sporządzić ogłoszenie zachęcające do udziału w organizowanym w szkole spotkaniu ze słynnym podróżnikiem – znawcą kuchni świata oraz w formie kartki z pamiętnika napisać, dlaczego warto pomagać innym.

Rozwiązując zadania matematyczne uczniowie musieli wykazać się m.in. znajomością ułamków zwykłych i dziesiętnych, procentów, własnościami trójkątów, umiejętnością czytania diagramów oraz operowania pojęciem czasu.

Drugą częścią sprawdzianu był test ze znajomości języka obcego (11 zadań). Podczas sprawdzianu z języka angielskiego po wysłuchaniu nagranych dialogów uczniowie musieli m.in. zdecydować, który z nich przeprowadzony był w szkole, który w autobusie, a który w sklepie. Inne zadania odnosiły się do zamieszczonych w arkuszy maili, sms-ów, ogłoszeń. W jednym z nich po przeczytaniu maila do ciotki musieli odpowiedzieć co jego autor dostał od niej, gdzie wybrali się razem w zeszłym roku oraz o której godzinie jego pociąg przyjedzie do Londynu.