Spotkanie ze strażakiem

Uczniowie klas IV- VI spotkali się 20 marca 2015 roku, a uczniowie klas 0-III  – 9 kwietnia spotkali się z pracownikiem służb bezpieczeństwa Komendy Powiatowej Straży Pożarnej.

Tematem spotkania było “Nie-wypalaniu traw”, zachowania się w sytuacji zagrożenia życia oraz przybliżenie pracy strażaka. Przedstawił także zasady bezpieczeństwa w razie pożaru. Młodzież dowiedziała się co jest najczęstszym powodem pożarów, a także gdzie nie należy używać ognia i jak zapobiegać zapaleniom. Strażak poinstruował młodzież jak należy pomóc poszkodowanemu w pożarze i jakie czynności wykonujemy bezzwłoczne gdy dojdzie do zapalenia się osoby.

Spotkanie zakończyło się krótkim filmem z akcji strażackiej na której pokazane były czynności strażaka oraz ryzyko z jakim spotyka się na co dzień, ryzyko które bardzo często spowodowane jest bezmyślnością innej osoby. Film ten to forma przestrogi dla uczniów z której na pewno młodzież skorzysta.

Wszyscy uczniowie z dużym zainteresowaniem słuchali zaproszonego Gościa i uczestniczyli w rozmowie- zadając dużo pytań.