Spotkanie z policjantem – Internet; zagrożenia, skutki.

Dnia 28 lutego 2018 roku odbyło się spotkanie z policjantem.

Gościem klas VII, IIG i IIIG był sierżant Krzysztof Gregorczyk. Spotkania odbywały się z każdą klasą indywidualnie – poruszane były kwestie zachowania w sieci wobec koleżanek, kolegów z klasy. Zwrócił uwagę na zjawisko cyberprzemocy wśród młodzieży.