Spotkanie z Policjantem

W dniu 15 marca 2021 r. uczniowie kl. VIII uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych prowadzonych przez policjantów z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji
w Zwoleniu.

Główny cel jaki przyświecał spotkaniu z uczniami to kształtowanie i promowanie pozytywnych postaw w zakresie przygotowania uczniów do odpowiednich zachowań
w różnych sytuacjach. Uczniowie dowiedzieli się o konsekwencjach łamania prawa, sięgania po środki uzależniające, handel ludźmi.

Dokąd prowadzą narkotyki? – na to oraz inne pytania dotyczące środków odurzających starali się odpowiedzieć policjanci. Mundurowi przypomnieli uczniom, że w polskim prawie wszystko co związane jest z narkotykami jest nielegalne. Ostrzeżenia dotyczyły  również dopalaczy. W trakcie spotkania uczniowie obejrzeli filmy o handlu ludźmi i film profilaktyczno – edukacyjny „Zdążyć” o narkomanii.