Spotkanie z policjantem

13 listopada 2019 roku odbyła się prelekcja przedstawicieli policji z uczniami naszej szkoły. Tematem spotkania było bezpieczeństwo w szkole i w środowisku pozaszkolnym, procedury postępowania z nieletnimi w przypadku konfliktu z prawem i jego konsekwencje oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Poruszono problem cyberprzemocy.

Spotkanie zostało przeprowadzone w klasach 0 – III oraz IV – VIII.

Dziękujemy funkcjonariuszom za przeprowadzenie ważnej lekcji
z zakresu profilaktyki.