Ślubujemy!

Ślubuję uczyć się pilnie, szanować wszystkich, którzy pracują w szkole po to, aby nam było w niej dobrze. Będziemy się starali być dobrymi kolegami i koleżankami. Będziemy przyjaciółmi roślin i zwierząt. Chcemy swoją nauką i  zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom oraz naszej Ojczyźnie – Polsce„.

6 października 2016 roku o godzinie 11.30 uczniowie klasy pierwszej PSP w Sycynie złożyli uroczyste ślubowanie. W tym roku do pasowania przystąpiło dziewięcioro dzieci. Na pamiątkę każdy otrzymał Akt Pasowania na Ucznia.

Uczniowie klasy pierwszej i trzeciej rozpoczęły uroczystość wspaniałym występem artystycznym, który przygotowały pod okiem swoich pań wychowawczyń – Haliny Libiszewskiej i Małgorzaty Zyzek. Zaprezentowały swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. Wykazały się również wiedzą dotyczącą naszej Ojczyzny i znajomości zasad, które ułatwiają prawidłowe funkcjonowanie grupy rówieśniczej.
Po części artystycznej nastąpiło długo oczekiwane ślubowanie i pasowanie na ucznia klasy pierwszej, którego dokonała dyrektor szkoły Grażyna Krześniak – Pakalińska. Przewodnicząca Rady Rodziców – Katarzyna Cholewa, złożyła pierwszakom gorące gratulacje, w tym jakże ważnym dniu. Pani bibliotekarka, Lidia Kępińska, życzyła wielu sukcesów w dalszym zdobywaniu wiedzy oraz wręczyła pamiątkowe czapki. Również rodzice pamiętali o święcie dzieci. Przybyli w licznym gronie, wręczyli kuferki obfitości i zorganizowali ,, słodkie ” przyjęcie.
Koleżanki i koledzy z klasy III przyjęli grupę pierwszaków do grona społeczności szkolnej. Życzyli sukcesów w nauce i zapewniali pomoc i opiekę w szkole i poza nią.
Ten dzień na pewno pozostanie w pamięci każdego pierwszaka.