Ślubowanie pierwszoklasistów w roku szkolnym 2023/2024

26 października 2023 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Sycynie odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie na ucznia klasy pierwszej. W uroczystości wzięli udział: burmistrz miasta Zwolenia Arkadiusz Sulima, zastępca burmistrza Grzegorz Molendowski, pracownik biblioteki publicznej pani Lidia Kęmpińsa, dyrektor szkoły pani Anna Makuch, pracownicy szkoły, uczniowie klasy: 0, 2,3 oraz klasa pierwsza z wychowawcami i rodzicami.

Na wstępie pani dyrektor powitała wszystkich gości, po czym nastąpiło przywitanie swoich nowych kolegów przez klasę drugą. Później pierwszoklasiści przedstawili część artystyczną, na którą składały się wiersze, piosenki oraz znajomość ruchu drogowego. Po prezentacji umiejętności i wiadomości, w pięknych biretach na głowie w podniosłej atmosferze przed pocztem sztandarowym ślubowali być dobrymi polakami, godnie reprezentować swoją szkołę i ojczyznę oraz swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Po złożeniu ślubowania pani dyrektor Anna Makuch, czarodziejskim ołówkiem dokonała symbolicznego aktu pasowania na ucznia. Następnie burmistrzowie – Arkadiusz Sulima i Grzegorz Molendowski, wręczyli uczniom pamiątkowe dyplomy i medale. Ponadto każdy uczeń został obdarowany prezentem ufundowanym przez burmistrza gminy Zwoleń.

Aby uwiecznić ten uroczysty dzień nastąpiła chwila dla reportera;) Po czym dzieci udały się do klasy, gdzie czekał na nich słodki poczęstunek  przygotowany przez rodziców.