Rajd rowerowy do Czarnolasu

1 czerwca 2018 roku odbył się rajd rowerowy do Czarnolasu. Uczniowie starszych klas udali się wraz z opiekunami do miejsca twórczości Mistrza Jana. Wycieczka rowerowa to jeden z elementów przygotowujący szkołę do nadania imienia. Celem wycieczki było propagowanie aktywnego stylu życia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego i oczywiście poznanie życia i twórczości Jana Kochanowskiego.

Po dotarciu na miejsce uczniowie mieli możliwość zwiedzenia Muzeum, wspierali swoich kolegów i koleżanki w konkursie recytatorskim, który odbył się w amfiteatrze czarnoleskiego parku. Zwieńczeniem całej wycieczki było pieczenie kiełbasek w ognisku, po którym udaliśmy się w drogę powrotną.