Projekt „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”

Uczniowie kl. IV-VIII naszej szkoły w bieżącym roku biorą udział w „Ogólnopolskim projekcie edukacji filmowej dla przedszkoli i szkół” powiązanym z podstawą programową. 25 października filmem Łowcy czarownic z cyklu „Młodzi w obiektywie” rozpoczęła się nasza przygoda z kinem. W ramach projektu obejrzymy w zwoleńskim kinie 7 seansów, po jednym w kolejnych miesiącach.

Pozycje, które obejrzymy, mają dużą wartość wychowawczą i dydaktyczną, dzięki czemu będą wspierać szkołę i rodziców w wyposażaniu młodego człowieka w wiedzę i umiejętności konieczne do budowania właściwych relacji z rówieśnikami i dorosłymi, podążania za marzeniami i aspiracjami, zdobywania autonomii, radzenia sobie w sytuacjach problemowych towarzyszących dojrzewaniu, stawiania sobie celów oraz ponoszenia konsekwencji własnych działań. Dzięki analizie materiału filmowego uczniom łatwiej będzie odnaleźć się we współczesnym świecie.

Przed projekcją kilkunastominutową prelekcją zostaliśmy wprowadzeni w problematykę cyklu.

Łowcy czarownic to film poruszający takie zagadnienia jak: przyjaźń, wsparcie, współdziałanie, zaufanie, bariery, niepełnosprawność, akceptacja, relacje rówieśnicze i rodzinne. Historia nieoczekiwanej przyjaźni między skrajnie różnymi osobowościami – Milicy i Jovana – uzmysławia młodemu widzowi trud życia z niepełnosprawnością, uczy empatii i stawiania czoła wszelkim przeciwnościom. Skłania do refleksji związanych z akceptacją swoich ograniczeń, zaufaniem do drugiego człowieka oraz pokazuje wykorzystanie wyobraźni jako odskoczni od żmudnych zadań i lekarstwa na trudy codzienności. Obserwacja zmagania się bohaterów z przeciwnościami losu i samym sobą pozwala oswoić się i zaakceptować rzeczy, na które nie mamy wpływu, choć bardzo mocno dotyczą naszego życia i tego kim jesteśmy.

W drodze do kina i podczas seansu opiekę nad uczniami sprawowali:
B. Wiaderek, J. Leśniewska, M. Stępień, I. Molendowska.