PROGRAM UNPLUGGED

W bieżącym roku szkolnym nasza placówka przystąpiła do realizacji rekomendowanego programu z zakresu profilaktyki uniwersalnej „Unplugged”. Program ten adresowany jest do uczniów w wieku 12- 14 lat. Jego celem jest zapobieganie problemom związanych z używaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież.

W naszej szkole program realizowany był w kl. VI podczas lekcji wychowawczych. Realizatorem była nasza Pani pedagog – Aneta Spytek, która została przeszkolona w tym zakresie i otrzymała odpowiedni certyfikat.

Podczas 12 zajęć warsztatowych uczniowie nabyli takie umiejętności życiowe jak: krytyczne myślenie, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów, myślenie twórcze, skuteczne porozumiewanie się, budowanie relacji, samoświadomość, empatia.

W programie uczestniczyli również rodzice uczniów. Podczas trzech spotkań warsztatowych rodzice poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności z zakresu zmian rozwojowych dziecka, kształtowaniu umiejętności negocjacyjnych oraz strategii zacieśniających więzi rodzinne.

Realizacja programu nie byłaby możliwa bez wsparcia trenerów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu, tj. Pani Joanny Zubrzyckiej i Ilony Sobieraj oraz pani Annie Kuś z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Serdecznie dziękujemy za przeprowadzenie szkoleń oraz pomoc w przygotowaniu materiałów do realizacji programu.