Program profilaktyczny Archipelag Skarbów

W dniach 4 i 5 czerwca br. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach z programu
profilaktycznego Archipelag Skarbów.
Program ten przeznaczony był dla uczniów VIII i III gim. i został przeprowadzony przez trzech
trenerów.
Program uczył zdrowego i mądrego stylu życia. Zachęcał młodzież do unikania alkoholu,
narkotyków, przemocy, pornografii i do czekania z seksem aż do małżeństwa. Archipelag
Skarbów pokazywał młodym ich ogromny pozytywny potencjał – zupełnie inaczej niż o
młodzieży mówią masowe media.
Dwa czterogodzinne bloki warsztatów w dwa kolejne dni zamieniają grupę młodzieży w
poszukiwaczy skarbu, jakim jest głębokie szczęście, trwała miłość i realizacja w życiu
własnych pasji i marzeń.
W ramach programu odbyły się informacyjno-szkoleniowe spotkanie rady pedagogicznej
oraz spotkanie dla rodziców. Oba te elementy pomagają wykorzystać pozytywne poruszenie
młodzieży przez Archipelag Skarbów w dalszej pracy wychowawczej.
Program jest wpisany do „Systemu standardów i rekomendacji programów profilaktycznych”
sygnowanego przez najważniejsze agendy Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji
Narodowej (Ośrodek Rozwoju Edukacji, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów