Próbny alarm

Ewakuacja odbyła się  19.10.2016r. o godzinie 10.00. Wyprowadzenie ludzi z budynku przebiegało bardzo sprawnie – w ciągu 2,5 minuty opuszczono wszystkie pomieszczenia, które  pozostawiono otwarte  i udostępnione do sprawdzenia.  Kontrolę budynku przeprowadziło dwóch nauczycieli.  W wyniku kontroli stwierdzono, że wszystkie osoby przebywające w budynku opuściły go bezpośrednio po alarmowym sygnale dźwiękowym (przerywany trzykrotny dzwonek). Na boisku szkolnym ( w odległości przekraczającej 50m od budynku) zostały sprawdzone przez opiekunów stany liczbowe grup, które znajdowały się pod ich opieką.Ewakuacja przebiegała sprawnie i bez paniki.

Po przeprowadzonej kontroli budynku informacja o stanie ewakuacji przekazana została Dyrektorowi szkoły, który odwołał alarm.

Zespoły klasowe pod opieką nauczycieli wróciły do sal lekcyjnych.

Cały przebieg próbnej ewakuacji można uznać za bardzo udany. Szkoła jest przygotowana do ewakuowania placówki w razie zagrożenia.