Próbny alarm przeciwpożarowy

Dnia 7.10.2015 roku w naszej szkole odbył się próbny alarm przeciwpożarowy. O godzinie 10.00  w drugiej części szkoły w klasach IV – VI zabrzmiały trzy sygnały dzwonka, a o godzinie 11.15 w placówce macierzystej w klasach 0-III odbyła się ewakuacja uczniów i pracowników pod czujnym okiem  strażaków. Tematyką ćwiczenia było sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji, które obejmowało praktyczną ewakuację z zagrożonego budynku. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy zachowując środki bezpieczeństwa, szybko i sprawnie opuścili budynek szkoły oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi. W ćwiczeniu ewakuacyjnym uczestniczył zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej ze Zwolenia, dla której ewakuowanie szkoły  było także ważnym ćwiczeniem doskonalącym umiejętność prowadzenia akcji i współdziałania z władzami szkół. Po zakończonych ćwiczeniach odbył się pokaz sprzętu gaśniczego. Po sprawnej ewakuacji uczniowie mogli obejrzeć samochód straży pożarnej oraz jego wyposażenie, a także krótki pokaz w wykonaniu strażaków.