Powitanie wiosny w kl. 0

Wiosna to najpiękniejsza pora roku, dlatego Pierwszy Dzień Wiosny jest bardzo radosny i wyczekiwany przez wszystkie dzieci. Dzieci kl. 0 zgodnie z tradycją pożegnały zimę i powitały upragnioną wiosnę. „Z ekologią żyjąc w zgodzie, Nieś Marzannę, nie top w wodzie” – takie hasło przyświecało tradycji pożegnania Zimy i przywitania Wiosny. W związku z tym, że dzieci chronią środowisko, tradycyjne topienie Marzanny zamieniliśmy na ekologiczne powitanie Wiosny. Dzieci spacerowały alejkami parku i nad stawem. Następnie przyszły na plac zabaw, gdzie śpiewem pożegnały Zimę. W dalszej części dnia dzieci namalowały suknię Wiosny, recytowały wiersze i śpiewały piosenki.