Pasowanie

Zgodnie z tradycją naszej szkoły, w dniu 29.10.2014 r. 13 uczniów klasy I złożyło uroczyste ślubowanie.

Wszystkich zebranych: dyrekcję i pracowników szkoły, rodziców i uczniów, a w szczególności pierwszoklasistów, powitała wychowawczyni klasy I – Małgorzata Zyzek. Następnie głos zabrała uczennica klasy III, która zaznaczyła, że nauka, to nasz wspólny obowiązek i należy dążyć do tego, aby jak najlepiej wykorzystać wiedzę i umiejętności, które nabywamy w szkole. Obiecała pomoc ze strony starszych kolegów i życzyła wszystkim jak najlepszych ocen na pierwszym szkolnym świadectwie.  Dzieci zaprezentowały przygotowaną część artystyczną: wiersze i piosenki. Wykazały się także wiedzą, dzięki której zostały przyjęte do grona uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Sycynie.

Podczas składania uroczystego ślubowania dzieci obiecały m. in. być dobrymi uczniami i kolegami. Po złożeniu ślubowania Pani Dyrektor Grażyna Krześniak Pakalińska dokonała pasowania na ucznia, złożyła dzieciom życzenia i wręczyła drobne upominki.

Przygotowany przez rodziców poczęstunek był słodkim akcentem tego dnia.

Serdecznie dziękujemy.