Pasowanie na ucznia

28 października to pamiętna data dla Pierwszoklasistów. W tym dniu w murach PSP w Sycynie, odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy I. Punktualnie o godz. 11.30 wychowawczyni klasy Elżbieta Marek powitała przybyłych gości, nauczycieli, rodziców i uczniów. Szczególnie gorąco powitała bohaterów uroczystości – uczniów klasy I. którzy zaprezentowali krótki program artystyczny. Wspierani przez wychowawczynię recytowali wiersze, śpiewali piosenki i tym samym udowodnili, że są gotowi do złożenia uroczystego ślubowania na poczet sztandarowy szkoły. Uczniowie ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
Po tych słowach dyrektor Grażyna Krześniak Pakalińska dokonała symbolicznym ołówkiem aktu pasowania na ucznia PSP w Sycynie. Tym samym do braci uczniowskiej zostali przyjęci uczniowie:
1) Cholewa Maja
2) Domagała Jakub
3) Drążyk Julia
4) Grzybowska Natalia
5) Kęska Konrad
6) Kutyła Bartłomiej
7) Lasek Marek
8) Misztak Wiktor
9) Pastuszko Kacper
10) Piskorek Wojciech
11) Sałbut Aleksander
12) Sałek Julia
13) Szulik Klaudia
14) Wdowiak Maja
15) Weronetzki Lena
Po ceremonii pasowania głos zabrała Pani Burmistrz Bogusława Jaworska, która pogratulowała pierwszakom przyjęcia do grona uczniów i życzyła sukcesów w nauce. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów i słodkich upominków.