Pasowanie na ucznia

“.

“Ślubuję być dobrym Polakiem,

     dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.

     Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę,

     jak dla niej pracować, kiedy urosnę.

Będę się starał być dobrym kolegą,

     swym zachowaniem i nauką

     sprawiać radość rodzicom i nauczycielom”

Tak 27 października 2017 roku dziewczynki i chłopcy z klasy pierwszej naszej szkoły ślubowali w obecności zaproszonych gości, rodziców, koleżanek i kolegów oraz pracowników szkoły.

Pasowania na uczniów dokonała pani dyrektor Grażyna Krześniak Pakalińska, która wraz z wychowawczynią Anną Knieć wręczyła dzieciom drobne upominki.

Pierwszoklasiści, wraz z koleżankami i kolegami klasy trzeciej oraz paniami Anną Knieć i Elżbietą Marek, przygotowali krótką część artystyczną.

Po części oficjalnej udali się do klasy na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.