Pamiętamy o pomordowanych w Karolinie

Jak co roku nasi uczniowie chętnie biorą udział w sprzątaniu mogiły pomordowanych mieszkańców okolicznych wsi podczas II Wojny Światowej w Karolinie. W sprzątaniu uczestniczyli uczniowie klasy VIII pod opieką nauczyciela pana Marcina Stępnia. Jest to miejsce szczególnie ważne, ponieważ niektórzy z uczniów mają tam pochowanych członków rodzin.