Ogólnopolski Dzień Tornistra

1 października przypada Ogólnopolski Dzień Tornistra. W dniu 18 października Pani pedagog  przeprowadziła w młodszych klasach prelekcje na temat profilaktyki zdrowego kręgosłupa połączone z ważeniem plecaków. Według Głównego Inspektora Sanitarnego ciężar plecaka nie może być większy niż 10% wagi dziecka. Dzieci z oddziału przedszkolnego bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach, wykazały się również dużą wiedzą na temat dbania o kręgosłup.