Nowy rok szkolny 2016/2017

W murach naszej szkoły 1 września 2016 roku o godzinie 8:30 zadźwięczał dzwonek rozpoczynający kolejny  rok szkolny. Uczniowie rozpoczęli nowy rok szkolny 2016/2017. Pani Dyrektor Grażyna Krześniak Pakalińska przywitała przybyłych na tę uroczystość gości: panią kierownik Edytę Jargot, księdza Dariusza Czajkowskiego, rodziców, dzieci oraz pracowników szkoły. Pani Dyrektor życzyła uczniom sukcesów i wytrwałości w realizowaniu swoich celów oraz zwróciła uwagę na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

Pani Kierownik Oświaty wręczyła uczniom klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego wyprawki szkolne podarowane przez Panią Burmistrz Bogusławę Jaworską, których sponsorem był Pan Marian Bicz. Następnie dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie klas I-VI spotkali się z wychowawcami.