Nauka w szkole od 22 marca do 11 kwietnia 2021 roku

INFORMACJA DLA RODZICÓW, UCZNIÓW I NAUCZYCIELI
W PSP IM. JANA KOCHANOWSKIEGO  W SYCYNIE

Informuję, że od 22 marca 2021r. do 11 kwietnia 2021r. uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych będą uczyli się zdalnie. Będą realizowali wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zmiany te wynikają ze znaczącego wzrostu liczby zachorowań na COVID-19.

Rozporządzenie w tej sprawie zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Ustaw.

Na dotychczasowych zasadach czyli bez zmian , przy zachowaniu reżimu sanitarnego, będzie funkcjonował oddział przedszkolny .

 Dyrektor Szkoły Grażyna Krześniak – Pakalińska