Monitory dotykowe

http://www.zwolen24.pl/nowosci,gmina_zwolen,20,1,monitory_dotykowe_trafia_do_szko,3117.html

28 tysięcy złotych zostanie przeznaczonych na zakup dwóch interaktywnych monitorów dotykowych, które trafią do Publicznej Szkoły Podstawowej w Sycynie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Paciorkowej Woli.

Decyzję o przyznaniu dofinansowania naszym placówkom oświatowym podjął zespół powołany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Środki te pochodzą z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna Tablica”. W ramach programu wsparcie finansowe otrzymało tym razem 446 szkół prowadzonych przez 208 organów.
Warto przypomnieć, że programem  Ministerstwa Edukacji Narodowej „Aktywna Tablica” były już objęte w roku ubiegłym nasze placówki: Publiczna Szkoła Podstawowa w Baryczy Nowej oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoleniu. Szkoły te otrzymały na zakup sprzętu interaktywnego po 14 tysięcy złotych.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Baryczy Nowej dzięki otrzymanym środkom zakupiła dwie tablice interaktywne, cztery projektory oraz cztery zestawy głośników. Z kolei Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoleniu zakupiła trzy tablice interaktywne wraz z głośnikami i projektorami ultraogniskowymi.