Konkurs plastyczny pt. „Jan Kochanowski – syn Ziemi Zwoleńskiej”

Na przełomie kwietnia i maja bieżącego roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Sycynie przeprowadzony został konkurs plastyczny pt. „Jan Kochanowski –  syn Ziemi Zwoleńskiej”. 

Cele konkursu:

– przybliżenie uczniom sylwetki najwybitniejszego poety polskiego Renesansu oraz miejscowości ziemi zwoleńskiej, z którymi związany był Jan Kochanowski;

– przedstawienie w formie plastycznej wybranego wątku biograficznego Mistrza Jana;

Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych:

-starsza grupa wiekowa /dla uczniów klas VII – II gimn/.

-młodsza grupa wiekowa /dla uczniów klas IV – VI/.

Konkurs przygotowała i przeprowadziła p. Joanna Leśniewska – nauczyciel plastyki. Na konkurs w wyznaczonym terminie wpłynęło ogółem 75 prac.  W dniu 21 maja  2018r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu. Komisja konkursowa składająca się z nauczycieli uczących w klasach IV –VII i w klasach gimnazjalnych przyznała następującą kolejność miejsc:

Wyniki konkursu plastycznego pt. „Jan Kochanowski –  syn Ziemi Zwoleńskiej”.

Starsza grupa wiekowa:

I    miejsce                    Martyna Kopcińska kl. VII

 II   miejsce          Paulina Kopyt kl. VII

 III  miejsce         Jakub Wróbel kl. II gimn.

 IV  miejsce         Wiktoria Syroka kl. II gimn.

 V   miejsce          Kinga Sałek kl. II gimn.

Wyróżnienia:

Eliza Ciupak, Weronika Kaca, Patrycja Gozdur, Weronika Kapciak.

Młodsza grupa wiekowa:

I miejsce              Anna Stanisławek kl. IV

II miejsce             Amelia Węzicka kl. IV

III miejsce           Mikołaj Bąk kl. VI

IV miejsce           Jakub Krekora kl. VI

V miejsce           Mateusz Domagała kl. VI

Wyróżnienia:

Bartosz Bednarczyk, Gabriela Bednarczyk, Agata Matras,  Damian Kowalczyk, Emil Kapciak.

Uroczyste podsumowanie konkursu „Jan Kochanowski –  syn Ziemi Zwoleńskiej” odbyło się  dnia 01. 06. 2018 r. w Czarnolesie. Dyplomy i nagrody książkowe wręczyła dyrektor szkoły pani Grażyna Krześniak – Pakalińska.