Konkurs – zbiórka surowców wtórnych

Szanowni Państwo,

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie serdecznie zaprasza przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły średnie z terenu województwa mazowieckiego do wzięcia udziału w XVII edycji „Konkursu – zbiórka surowców wtórnych”.  Zarząd Województwa Mazowieckiego w  dniu 2 marca 2021 r. podjął uchwałę nr 300/212/21

w sprawie  zorganizowania kolejnej edycji „Konkursu – zbiórka surowców wtórnych”.

Wobec powyższego, zwracam się z uprzejmą prośbą o powiadomienie wszystkich jednostek oświatowych
na Państwa terenie o tym przedsięwzięciu oraz przekazanie im „Regulaminu” XVII edycji Konkursu wraz
z formularzem „Raportu z przebiegu zbiórki oraz potwierdzenia ilości zebranego surowca wtórnego”. Proszę również
o udzielenie pomocy uczestnikom Konkursu poprzez wskazanie firm, które w trakcie jego trwania zechcą przyjąć makulaturę oraz butelki PET od przedszkoli i szkół. Regulamin XVII edycji Konkursu oraz formularz Raportu znajduje się w załączeniu.

Ponadto wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać w Departamencie Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Warszawie w Wydziale Gospodarki Odpadami pod numerami tel.: (22) 59-79-093 oraz (22) 59-79-480, a także
na stronie internetowej www.mazovia.pl/konkursy/ekokonkursy.

Urszula Pawlak

Zastępca Dyrektora

Departamentu ds. Gospodarki Odpadami i Pozwoleń Środowiskowych

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Marta Izdebska

tel. (22) 59 79 093