Konkurs plastyczny „Zdrowe odżywianie”

Na przełomie maja i czerwca bieżącego roku szkolnego w PSP w Sycynie ogłoszony  został konkurs plastyczny o tematyce prozdrowotnej pt. „Zdrowe odżywianie”. Konkurs skierowany był do uczniów klas IV -VII  oraz klas gimnazjalnych.

Cele konkursu:

  1. Pogłębienie wiedzy o zdrowym odżywianiu
  2. Uświadomienie roli prawidłowego odżywiania
  3. Rozwijanie prawidłowych nawyków żywieniowych i zdrowotnych
  4. Wykonanie plakatu promującego zdrowy styl życia
  5. Rozwijanie umiejętności plastycznych

W dn. 13 czerwca odbyło się rozstrzygnięcie konkursu.   Komisja konkursowa przyznała następującą kolejność miejsc:

I miejsce    Kinga Zięba kl. II gimn.

II miejsce   Natalia Węzicka kl. VII

III miejsce   Julia Cholewa kl. VI

Wyróżnienia: Magdalena Mikos, Magdalena Grzelak, Julia Gregorczyk.

Nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu: Anna Makuch i  Joanna Leśniewska.