Konkurs literacki

Konkurs poetycko-literacki

„100 lat mojej szkoły” to hasło szkolnego konkursu poetycko-literackiego inspirowanego Świętem Szkoły, jej historią oraz twórczością Patrona Jana Kochanowskiego. Przedsięwzięcie skierowane było do uczniów kl. IV-VIII. Warunek uczestnictwa to napisanie wiersza lub opowiadania tematycznie związanego z jubileuszem naszej placówki.

Do  rywalizacji „lekkiego pióra” przystąpiło łącznie 12 uczniów. Zdecydowanie większym powodzeniem cieszyły się próby poetyckie, które zawierały refleksje dotyczące losów szkoły, jej rangi w szerzeniu i propagowaniu oświaty i kultury oraz osobistych przemyśleń związanych z aktualnym życiem szkoły „młodych poetów”. Wersy okraszone były zgrabnymi rymami i niejednokrotnie odrobiną humoru.

Nie mniejszymi walorami cieszyły się też utwory literackie. Historie zaprezentowane w opowiadaniach wprowadzały w fabularyzowany świat szkoły widzianej z perspektywy ucznia.

Zarówno kreacja świata przedstawionego w formie opowiadania, jak i wypowiedź podmiotu lirycznego w wierszach pokazywały otwartość na wyzwania i kunszt słowa naszych uczniów.

Jury konkursowe 10 czerwca 2021 r. wyłoniło następujących laureatów:

– w zakresie formy poetyckiej w kat. kl. IV-VI

I miejsce – Małgorzata Sałbut kl. IV

II miejsce – Aleksander Sałbut kl. VI

III miejsce – Magdalena Siwiec kl. V

w kat. kl. VII-VIII na podium stanęli:

Szymon Pawelec kl. VIII – I miejsce

Kacper Stępień kl. VII – II miejsce

Agata Matras kl. VII – III miejsce

W formie literackiej kat. opowiadanie

I miejsce uzyskała Natalia Bednarczyk kl. VII.

Pozostałe prace również zasługują na uwagę. Ich autorami byli:

Klaudia Szulik kl. VI

Amelia Węzicka kl. VII

Anna Stanisławek kl. VII

Julia Bednarczyk kl. VII

Michał Kuźniak kl. VIII

Finaliści otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe, a pozostali uczestnicy dyplomy za udział i symboliczne długopisy, które posłużą im do doskonalenia swoich umiejętności pisarskich.

Konkurs przeprowadzony został przez p. B.  Wiaderek i P. L. Bieńkowską.