Kangur matematyczny

 Pragniemy dołączyć do grona optymistów, że wiosną 2021 roku wszystko wróci do normalności a dobry los zachowa nas w dobrym zdrowiu.

W tym też duchu zapraszamy uczniów Państwa szkół do udziału w XXX edycji Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”.

Głównym Organizatorem jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu.

W Regionie Warszawskim i Radomskim organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne „Liczman”    w Warszawie.

Konkurs odbędzie się w czwartek 18 marca 2021 roku o godzinie  9.00
Uczestników konkursu prosimy zgłaszać do 31.01.2021r.

Opłata za udział w konkursie wynosi 10 zł od uczestnika.

Uczestników konkursu Szkolni Koordynatorzy zgłaszają do 31.01.2021r. wyłącznie drogą elektroniczną:

Więcej informacji o Konkursie można znaleźć na stronie internetowej: www.kangur-mat.pl Głównego Organizatora Konkursu oraz na stronie Stowarzyszenia www.liczman.pl w zakładce Kangur Matematyczny.

Prosimy o dokładne zapoznanie się ze zmianami w Regulaminie (m. in. §7, §18, §20, §21) Głównego Organizatora oraz z Instrukcją organizacji i przebiegu Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” Regionalnego Organizatora Konkursu.

Zapraszamy do miłej zabawy z Matematyką i życzymy wielu miłych doświadczeń w dążeniu do zwycięstwa.

Regionalny Organizator Konkursu
Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne „Liczman