Jasełka bożonarodzeniowe

Tradycją naszej szkoły jest coroczne spotkanie opłatkowe połączone
z jasełkami. W obecnym roku szkolnym uroczystość ta odbyła się 17 grudnia. Przygotowania do niej rozpoczęły się już w listopadzie. Odbywały się próby, przygotowywano stroje i rekwizyty, a w ostatnie dni przed świętem stworzono tematyczną scenografię. Nauczyciele, którzy byli odpowiedzialni za tę uroczystość to: Elżbieta Plewicka, Halina Libiszewska, Anna Knieć i Alicja Mroczek. Dużo pracy w przygotowanie włożyli też sami uczniowie i ich rodzice.
Jasełka rozpoczęły się ok. godz. 12.00 przywitaniem przez Panią Dyrektor Grażynę Krześniak- Pakalińską zaproszonych gości: Księdza Krzysztofa Badeńskiego – Proboszcza Parafii Zesłania Ducha Świętego w Zwoleniu, Panią Edytę Jargot – Kierownik Referatu Edukacji i Sportu, Panią Lidię Kęmpińską – pracującą w Bibliotece w Sycynie, Panią Monikę Kaczmarską – pracującą w Stowarzyszeniu Oświatowym Sycyna oraz rodziców, uczniów, nauczycieli i pracowników naszej szkoły. Tematyka przedstawienia była związana z Narodzeniem Pana Jezusa a także tradycjami Bożego Narodzenia. Dzieci pięknie śpiewały kolędy i przedstawiały swoje role. Po zakończeniu inscenizacji przyszedł czas na życzenia, które w imieniu wszystkich uczniów wygłosiła uczennica kl. IV. Następnie powiedzieli kilka słów
i złożyli życzenia kolejno: Pani Dyrektor naszej szkoły, Pani Edyta Jargot oraz Ksiądz Proboszcz Krzysztof Badeński, który też pobłogosławił opłatek. Na zakończenie przy dźwięku kolęd wszyscy uczestnicy uroczystości mieli okazję podzielić się opłatkiem i złożyć sobie życzenia.
Inscenizację tych jasełek uczniowie naszej szkoły przedstawią również
w Kościele w Jasieńcu Soleckim 18 stycznia o godzinie 10.00. Serdecznie zapraszamy!