I zwoleński konkurs “Teatr jednego wiersza”

Konkurs został zorganizowany przez Dom Kultury w Zwoleniu w dniu 22 listopada 2018r.

Do konkursu przystąpiło ogółem 29 wykonawców z 7 placówek oświatowych powiatu zwoleńskiego. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach wiekowych: I kategoria- przedszkola i klasy „0”- 25 wykonawców, II kategoria- klasy I-III- 4 wykonawców

W I kategorii naszą szkołę  reprezentowali następujący uczniowie:

1) Mateusz Kowalczyk- kl. 0

2) Piotr Piskorek- kl. 0

3) Piotr Lachtara- kl. 0

4) Magdalena Zawada- kl.0

5) Nikola Kutyła-kl. 0

II kategoria

1) Aneta Zawada-kl.I

2) Roksana Kościelniak-kl. III

II miejsce w tej kategorii zdobyła Roksana Kościelniak.

Dom Kultury ufundował dla wszystkich wykonawców dyplomy i maskotki oraz słodki poczęstunek